GWARANCJA
producenta
Firma GRB daje 5-latnią, gwarancję na swoje produkty
Ograniczenie gwarancji do 3 lat obejmuje:
 • Baterie artykułów z układem elektronicznym i ich elektrozawory.
 • Węże, zraszacze, wszystkie uchwyty, podpory stałe i podpory przesuwne.
 • Zawory.
 • Wykończenia zewnętrzne w kolorze różowym, złotym, szczotkowanym złocie, z drewna klonu i orzecha.
 • Wszelkie specjalne specyfikacje lub dostosowania do klienta lub użytkownika, chyba że zostanie uzgodnione inaczej.
 • Produkty wycofane z produkcji, począwszy od daty ich wycofania z produkcji.
 • Komponenty dpura.
EterNice®
Powłoka EterNice posiada 20-letnią gwarancję na użytkowanie w domach prywatnych i 10-letnią w obiektach użyteczności publicznej. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wykończenia EterNice w przypadku jakiegokolwiek złuszczenia lub uszkodzenia w normalnych warunkach czyszczenia, zmiany koloru, korozji itd. Gwarancja nie obejmuje zabiegów z użyciem kwasów w tym kwasu solnego.

W przypadku pozostałych elementów baterii EterNice obowiązuje 5-letnia Gwarancja ogólna oraz 3-letnia w przypadku akcesoriów.
Co obejmuje nasza gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie produkty z katalogu w zakresie wad materiałowych i produkcyjnych, zapewniając wymianę wadliwych komponentów lub wymianę całego wyrobu, jeśli tak ustali Dział Techniczny GRB.
Do potwierdzenia okresu gwarancji wymagany jest dokument gwarancyjny produktu z pieczątką przyłożoną w momencie sprzedaży przez dystrybutora lub instalatora albo faktura sprzedaży.
Gwarancja ma zastosowanie pod warunkiem, że:
 • Produkt był używany zgodne z instrukcją obsługi.
 • Został zainstalowany zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.
 • Produkty były właściwie konserwowane (na przykład prawidłowe czyszczenie filtrów lub odpowiednia wymiana baterii).
 • W okresie obowiązywania gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwych części lub, jeśli nie jest to możliwe, zastąpienie produktu takim samym lub innym o tym samym przeznaczeniu. W tym celu kupujący musi odesłać wadliwą część we własnym zakresie do naszych zakładów w Saragossie (Hiszpania).
W każdym przypadku do uznania Gwarancji konieczne jest zatwierdzenie wady przez Dział Techniczny GRB.
Czego NIE obejmuje nasza gwarancja?
Gwarancja nie obejmuje:
 • Uszkodzeń podczas transportu, jeśli nie został on zrealizowany przez GRB.
 • Przypadków nieprawidłowego montażu, ścierania lub uszkodzenia materiału w wyniku niewłaściwego obchodzenia się lub montażu, nieadekwatnego przechowywania itp.
 • Przypadków przedwczesnego zużycia lub pogorszenia jakości produktu w wyniku działania czynników zewnętrznych (takich jak nieprawidłowe ciśnienie, ekstremalne warunki pogodowe, instalacje zewnętrzne, niewłaściwe czyszczenie lub konserwacja), a także stosowania agresywnych środków czyszczących, detergentów lub materiałów ściernych zawierających kwas solny.
 • Produkty, które były używane w obiektach użyteczności publicznej, nie są objęte niniejszą gwarancją. Należy poprosić producenta o rozszerzenie gwarancji.
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje również takich elementów składowych jak perlatory, ograniczniki przepływu itp., które mogły zostać zatkane cząsteczkami zawieszonymi w wodzie lub z powodu niezamontowania filtrów o działaniu prewencyjnym dostarczonych wraz z produktem, jak ma to miejsce w przypadku baterii termostatycznych.
 • Elementy zużywalne, takie jak baterie, filtry z węglem aktywnym itp. nie są objęte gwarancją.
 • Reklamacje dotyczące nieodpowiedniej zawartości w pudełkach będą rozpatrywane maksymalnie w ciągu jednego miesiąca od daty wystawienia faktury
Ograniczenia gwarancji
GRB nie pokrywa kosztów materiałów i ich transportu w przypadku wykazania, że wada produktu nie jest objęta niniejszą gwarancją. GRB nie ponosi kosztów robocizny związanych z kontrolą produktu, jak również kosztów wynikających z jego demontażu i ponownego montażu. Nie ponosi też kosztów wymiany komponentów.
Dystrybutor lub instalator żądający przeprowadzenia naprawy przez GRB musi podpisać dokument, w którym akceptuje poniesienie kosztów części zamiennych, robocizny i transportu, w przypadku gdyby wina za incydent nie leżała po stronie GRB.
Ewentualna naprawa, wymiana lub jakakolwiek usługa dotycząca wadliwego produktu nie przedłuża rozszerzenia gwarancji.
Konserwacja naszych baterii
Do każdego produktu dołączona jest dokładna instrukcja optymalnej konserwacji i montażu baterii GRB. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami i zalecaj je użytkownikowi w celu osiągnięcia optymalnego użytkowania i konserwacji baterii.
Jak rozwiązywać problemy, i ewentualnie skorzystać z gwarancji?
KROK #1
Najpierw zapoznaj się z informacjami za pośrednictwem internetowego Asystenta Technicznegona naszej stronie internetowej, który może pomóc w rozwiązaniu problemu.
KROK #2
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, udostępniono specjalną sekcję o nazwie Obsługa posprzedażowa, gdzie - po wypełnieniu formularza z informacjami o możliwym problemie - GRB udzieli odpowiedzi, zalecając rozwiązanie odpowiednie dla każdego przypadku, w tym skorzystanie z gwarancji.