Naszą JAKOŚĆ potwierdzają CERTYFIKATY

W GRB doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem oferowania naszej jakości, naszego rozwoju technologicznego, naszego wykwalifikowanego personelu, naszego dopracowanego wzornictwa, naszej gwarancji i naszej obsługi jest skupienie naszej produkcji jak najbliżej Ciebie. Można stwierdzić, że tylko my możemy to potwierdzić.

Jesteśmy jedynym producentem armatury łazienkowej wyróżnionym znakiem “Origen Español Certificado”.

CERTYFIKATY W ZAKRESIE OCENY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
GRB posiada szereg produktów spełniających kryteria różnych certyfikatów środowiskowych. Certyfikaty LEEd i BREEAM zmierzają do znalezienia systemu oceny zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej budynków.
W tych systemach, opartych na średniej ważonej, muszą zostać spełnione wymagania dotyczące elementów konstrukcyjnych lub wyposażenia, na przykład armatury łazienkowej. GRB oferuje szeroką gamę produktów, które spełniają specyfikacje wymagane w obu certyfikatach, przez co zapewniają efektywne wykorzystanie wody.
ORIGEN ESPAÑOL CERTIFICADO

Jesteśmy jedynym producentem armatury łazienkowej wyróżnionym znakiem “Origen Español Certificado”, który gwarantuje, że nasze wyroby są produkowane w kraju.

SYSTEMY JAKOŚCI

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wydany przez hiszpańską organizację normalizacyjną AENOR opiera się na międzynarodowej normie ISO 9001. Certyfikat ten potwierdza, że firma GRB spełnia wymagania ustanowione w normie UNE-EN ISO 9001 oraz że wdrożyła System Zarządzania Jakością.

IQNET

Organizacja normalizacyjna AENOR wydała uznawany na arenie międzynarodowej certyfikat IQNet potwierdzający, że firma GRB wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001.

PRODUKT ZATWIERDZONY

Certyfikacja potwierdzająca zgodność naszych produktów z wymaganiami określonymi w normach lub specyfikacjach technicznych przez organizację normalizacyjną AENOR.

WATER LABEL

Komisja Europejska opracowała etykietę Water Label. Dzięki niej, za pomocą piktogramów, użytkownik zapozna się z charakterystyką efektywności energetycznej i wodnej naszych certyfikowanych produktów.

ACS

Certyfikat Zgodności Sanitarnej zgodny z normą Ministère Français de la Santé (francuskiego Ministerstwa Zdrowia), który potwierdza, że nasze baterie nie uwalniają do wody szkodliwych substancji, gwarantując zdrowie użytkownika i ochronę środowiska.

BELGAQUA

Nasze produkty zostały przetestowane przez Belgijską Federację Sektora Wodnego w celu określenia ich przydatności do kontaktu z wodą pitną. Ta szczegółowa kontrola jest gwarancją, że skład mosiądzu w naszych wyrobach nie zanieczyszcza ani nie zmienia składu wody spożywanej przez użytkownika.

NF

Certyfikat NF spełnia wymogi francuskiego kodeksu konsumenta. Takie aspekty naszych produktów jak przepływ, temperatura, bezpieczeństwo naszych termostatów i ogólnie ich powłoki, akustyka, odporność na korozję i trwałość są zagwarantowane.

DISTINTIU

Oznaka gwarancji jakości środowiskowej, która potwierdza sterowanie przepływem w naszych ekologicznych bateriach. Ta etykieta środowiskowa należy do systemu oznakowania ekologicznego, który wyróżnia produkty i usługi przewyższające określone wymagania w zakresie jakości środowiska, obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów.

POLITYKA JAKOŚCI
“Jesteśmy przedsiębiorstwem zlokalizowanym w Aragonii (Hiszpania), zajmującym się projektowaniem, rozwojem i produkcją armatury łazienkowej. GRB zobowiązuje się do jakości poprzez ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, a tym samym zagwarantowanie zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.”