Polityka JAKOŚCI

GRIFERIAS GROBER, S.L. (zwana dalej GRB) to przedsiębiorstwo zlokalizowane w Aragonii (Hiszpania) zajmujące się projektowaniem, rozwojem i produkcją baterii dwuuchwytowych i jednouchwytowych do użytku sanitarnego. Zobowiązanie firmy GRB do zachowania jakości przejawia się w:

  • Komunikacji i stałej motywacji zespołu pracowników GRB, które mają na celu zagwarantowanie ciągłego doskonalenia naszych procesów, minimalizowania związanego z nimi ryzyka oraz zagwarantowanie zgodności z ustanowionymi celami.
  • Ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych w celu spełnienia oczekiwań klientów, zwiększenia ich satysfakcji, ich zaangażowania w organizację i uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.
  • Utrzymywaniu relacji biznesowych z zaufanymi dostawcami w celu zagwarantowania dotrzymania uzgodnionych zobowiązań.
  • Zagwarantowaniu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych.
W tym celu zdefiniowana jest niniejsza Polityka Jakości.